Mik az óvodai felvétel feltételei?

A legkisebb ugrifüles – Wikipédia

Minden évben a Képviselőtestület dönt a beiratkozás időpontjáról, melyről a helyben szokásos módon tájékoztatja a lakosságot. (Óvoda épületeiben hirdetmény formájában, valamint a ferencváros honlapján) Betöltött 3. életév, szobatisztaság, melyet munkatársaink nagy empátiával segítenek meg problémás esetekben (óvodánkban nem adottak a feltételek a pelenkák cseréjére és szeparált, higiénikus tárolására) A felvétel jelentkezés alapján történik, ami gyakorlatilag egy személyes megjelenést követő nyomtatvány kitöltését jelenti. Ekkor szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonata / személyi igazolványa, TAJ kártyája, a gyermek és egyik szülőjének lakcím kártyája. Felvételnél – a férőhelyek függvényében – előnyt élveznek: a körzetes v. életvitelszerűen a körzetben lakó az adott év 08. 31. napjáig 3. életévet betöltő gyermekek, az SNI-s gyermek számára a szakértői bizottság kijelölte az intézményt, a szülő az óvoda körzetében dolgozik és ezt a tényt munkáltatói igazolás benyújtásával igazolja halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akik az adott év 08. 31. napjáig a 3. életévét betöltötte.