Milyen foglalkozások vannak napközben?

A Legkisebb Ugrifüles S01 09 A Csupapofazacskó Hörcsög - video Dailymotion

A JÁTÉK a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Ez az egész nap folyamán adódó spontán helyzetekben és az óvodapedagógus által napi rendszerességgel kezdeményezett és tervezett (kötelező/kötött formában megvalósuló) különböző tevékenységekben ölt testet. ( Pl.: verselés, mesélés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; mozgás; külső világ tevékeny megismerése és közben a matematikai lehetőségek) . Külön, ún. „iskola előkészítő foglalkozások” tehát nincsenek, hiszen a gyerekek az óvodában eltöltött 3-4 év alatt folyamatosan fejlődnek, érnek, válnak alkalmassá az iskolai életmódra és ehhez nincs szükségük az iskolai tanításhoz hasonló foglalkozásokra. Az óvoda a szocializáció területén tudja, adhatja a legtöbbet a gyerekek iskolai életmódra alkalmassá válásához