Mit jelent a vegyes összetételű csoport?

A képhez tartozó alt jellemző üres; A-tusszento-trafikosbode.jpg a fájlnév

Óvodánk gyermekcsoportjaiban együtt nevelkednek a 3-6 éves korosztályú gyermekek. Az eltelt időszak tapasztalatai is alátámasztják előzetes elképzeléseinket, hogy életszerűbb, családiasabb az ilyen összetétel, megteremtődnek az utánzás, a mintakövetés feltételei, továbbá eredményesebb a szociális tanulás, felgyorsul az önállóság fejlődése. A csoportok szervezésénél fontos szempont, hogy közel azonos legyen a különböző életkorú gyerekek száma (hogy mindenki találjon játszótársat, barátot, és hogy az eltérő fejlettségből adódó hatások kiegyenlítsék egymást), valamint a nemek aránya.